Niedziela seminaryjna w naszej wspólnocie

    Dziś z okazij niedzieli seminaryjnej, gościliśmy w naszej wpólnocie ks. Konrada, prefekta wraz z alumnami naszego seminarium duchownego. Serdecznie dziękujemy ks. Konradowi za wygłoszone słowo Boże a alumnom za podzielenie się pieknymi świadectwami  swojego powołania.