Liturgia Wielkiego Czwartku

Wielki Czwaetek to dzień utanowienia sakramentu Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu za naszych kapłanów, ks. Proboszcza, ks. Piotra, ks. Henryka,  którzy każdego dnia odprawiają Mszę świętą w której możemy uczestniczyć i czerpać z niej te cenne owoce potrzebne dla zbawienia naszych dusz.


                             Drodzy Kapłani,  

dziękujemu za codzienna konsekrację Chleba i Wina
za odwagę by pójść za Nim
za wytrwałe czekanie na nas w konfesjonałach
za słowo głoszone na ambonie
za rozmowy
po prostu... za to, że jesteście!