Fotorelacja cd.

 Na zakończenie uroczystości ks. Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, mianował naszego ks. proboszcza Cezarego, kanonikiem honorowym Kapituły Konkatedralnej w Warszawie na Kamionku. Cieszymy się i gratulujemy ks. proboszczowi!